İletişim

+90 535 817 83 72

İlim Talebelerine Kitap Bağışı

Kitap yardımı ilim talebelerimizin eğitimleri in son derece önemlidir. Bizim kitabımız OKU emri ile başlar. Bu yüzden okumalı Allah’ın rızası olacak her bilgiyi ezberlemeli ve diğer kardeşlerimize duyurmalıyız.

“Yaratan Rabbinin adıyla oku; O, insanı alaktan yarattı. OKU! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediklerini öğretmiştir.”

lim talebelerimiz eğitimleri boyunca yoğun bir islami eğitim programına tabii olurlar. Bu yoğun eğitim süresince farklı dallardan değişik kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Kendilerini geliştirmeleri, vatana millete hayırlı bireyler olmaları yolunda kitaplar en büyük yardımcılarıdırlar. Bilhassa Kur’ân-ı Kerim ilim talebelerimizin (her müslümanın olduğu gibi) başucu kitabıdır. Sizler de ilim yoluna koyulmuş İslam’ın geleceği talebelerin eğitimlerine katkı sağlamak için kitap bağışı yapabilirsiniz.

İhtiyaç duyulan kitap türlerini derneğimize ulaşarak öğrenebilirsiniz.

 

“Âlimin âbid (ibadet eden) üzerindeki üstünlüğü dolunaylı gecede kamerin diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler, ne dinar ne dirhem miras bırakırlar, ama ilim miras bırakırlar. Kim de ilim elde ederse, bol bir nasib elde etmiştir.” (Ebu Davud, Tirmizi, İbnu Mace)

Mesaj Gönder
Nasıl Yardımcı Olabiriz?
Merhaba